Belang van preventie

Preventie van ontspoorde zorg begint al van bij het eerste contact met de oudere en zijn omgeving. Door de mantelzorger steeds te betrekken in de zorg, houd je een vinger aan de pols in zijn/haar beleving en kan je tijdig stappen ondernemen indien je merkt dat de draaglast na verloop van tijd te groot wordt.

  • Vraag specifiek naar hoe de zorg verloopt, zowel bij de oudere als de mantelzorger
  • Geef de mantelzorger erkenning voor alle taken die hij/zij opneemt
  • Verwijs het gezin door naar diensten waar ze terechtkunnen voor duiding over het ziektebeeld, hulpmiddelen, financiële tegemoetkomingen...

Bespreekbaar stellen

Indien je als hulpverlener merkt dat de grenzen van goede zorg steeds verder opschuiven of overschreden worden, neem je best een niet-beschuldigende houding aan. Vertrek eerder vanuit wat iedereen wil, namelijk de best mogelijke zorg voor de oudere.

Wat je kan doen indien je vermoedens of signalen van ontspoorde zorg opmerkt, vind je hier: Wat nu, Stappenplan

Een handige tool om de zorglast en de beleving van de mantelzorger in kaart te brengen, is het instrument ‘zicht op mantelzorg’. Het kan de aanzet geven om de balans draaglast-draagkracht in beeld te brengen en stil te staan bij mogelijke alarmsignalen van ontspoorde zorg. Meer informatie hierover vind je hier: http://zichtopmantelzorg.be/

Ontspoorde zorg
Signalen en risicofactoren
Wat nu?