Het kan zijn dat je als hulpverlener in een situatie terechtkomt waarbij je een vermoeden hebt dat er iets meer aan de hand is.

Blijf in dit geval niet alleen met je vermoeden zitten maar stel dit bespreekbaar met collega's. Samen kunnen jullie reflecteren over hoe je verder met de situatie kan omgaan.

Belangrijk hierbij is om systematisch te handelen. Als hulpmiddel geven we je een stappenplan mee dat je kan helpen bij je denkproces en bij de uitwerking van een plan van aanpak. Hou er rekening mee dat de stappen niet lineair zijn. Je dient dit stappenplan dus niet strikt te volgen aangezien elke situatie van ouderenmis(be)handeling anders is.

Onderstaand stappenplan kan je, afhankelijk van de situatie, geheel of gedeeltelijk doorlopen. Daarnaast kunnen bepaalde stappen ook overgeslagen worden. Klik voor verdere duiding op een balkje binnen onderstaande figuur.

Tijdens het gehele proces kan je bij VLOCO terecht met je vragen en voor het krijgen van deskundig advies.

Stappenplan Herkennen van signalen en risicofactoren Signalen objectiveren en duidelijk krijgen Vermoeden bespreken met de oudere en eventuele andere betrokkenen Vermoeden bespreken met externe hulpverleners Formuleren van de hulpvraag​ Een gezamenlijk plan van aanpak opmaken​​ Een gezamenlijk plan van aanpak uitvoeren Aanvaarden en waakzaam blijven Evaluatie van het hulpverleningsproces​​​​​ Bij ernstig gevaar Continue registratie
Algemene tips
Stappenplan
Wat doet VLOCO