WAT IS VERWAARLOZING?

Verwaarlozing verwijst naar het onthouden van behoeften die noodzakelijk zijn voor de ouderen. In sommige gevallen speelt een verschil in waarden en normen een rol. Wat door de omgeving als verwaarlozing aanzien wordt, wordt zo niet altijd ervaren door de oudere zelf. Dan spreken we over zelfverwaarlozing.

Voorbeelden zijn:

 • onvoldoende of niet-aangepaste voeding en drinken geven (vb.: dieet is niet aangepast voor diabetes patiënt, ...)
 • onvoldoende persoonlijke of huiselijke hygiëne zorgen (vb.: kledij wordt onvoldoende ververst, huis is vuil en onhygiënisch, ...)
 • onvoldoende en/of niet de juiste (medische) zorg bieden (vb.: niet helpen bij het indoen van hoorapparaat, niet tijdig incontinentiemateriaal veranderen, niet helpen bij het eten, ...)
 • onvoldoende aandacht geven, liefde en respect bieden, aan het lot overlaten bij ziekte, hulp weigeren, ...

Mogelijke signalen zijn:

 • de woning is niet gekuist en is onhygiënisch, er zijn schimmels/vochtplekken in de woning aanwezig
 • er is geen bijna geen eten of verdorven eten in de koelkast, oudere is in korte tijd veel afgevallen
 • de oudere heeft geen aangepaste kledij aan (vb.: in de winter te dunne kledij), kledij is onverzorgd, ...
 • de oudere wordt nauwelijks gewassen, haren worden niet gewassen/geknipt
 • de oudere heeft geen aangepaste hulpmiddelen (vals gebit, geen hoorapparaat, rolstoel, ...)
 • wonden wordt niet of slecht verzorgd, ...
 • medicatie wordt niet of onregelmatig gegeven, ...

Definitie
Lichamelijke OMB
Psychische OMB
Financiële OMB
Seksuele OMB
Verwaarlozing
Schending van de rechten