Algemene tips en adviezen

Hierbij geven we je enkele algemene tips mee die je kunnen helpen om met dit probleem om te gaan:

  • Schaam je niet in deze situatie. Weet dat je niet de enige persoon bent die dit overkomt.
  • Probeer om duidelijk aan te geven wat je wel en niet wil, stel je grenzen!
  • Blijf niet alleen met het probleem zitten. Maak het bespreekbaar met iemand die je vertrouwt. Dit kan een familielid, buur of hulpverlener (huisarts, zorgkundige) zijn.
  • Probeer je open te stellen voor professionele ondersteuning of externe hulp (thuisverpleegkundige / zorgkundige). Hierdoor zal de mantelzorger minder belast worden.
  • Probeer wat afstand te creëren en vergroot je sociale netwerk. Doorbreek je isolement door je aan te sluiten bij een ouderenvereniging of ga gedurende enkele dagen per week naar een dagactiviteitencentrum. Een kortverblijf kan een tijdelijke oplossing betekenen ingeval je in een crisissituatie zit.

Naast algemene adviezen willen we je nog enkele tips meegeven ingeval je het slachtoffer bent van financiële mis(be)handeling:

  • Informeer je vooraf over financiële en judiciële zaken.
  • Neem indien nodig contact op met je notaris (vb.: kies voor de clausule vruchtgebruik indien je jouw woning wenst te schenken aan een familielid).
  • Neem indien nodig contact op met je financiële instelling (intrekking van volmachten bankrekening, geven van volmacht aan betrouwbare persoon).
  • Doe vooraf aan successieplanning.
Spreek erover
Tips
Bij wie kan je terecht