Visie

Professionelen kunnen bij VLOCO terecht voor adequate en kwalitatieve informatie, vorming, advies, ondersteuning en deskundigheidsbevordering. VLOCO beoogt als expertisecentrum ouderenmis(be)handeling first in mind te zijn in het Vlaamse professionele landschap wat de problematiek van ouderenmis(be)handeling betreft.

Voor burgers wil VLOCO 'ouderenmis(be)handeling' uit de taboesfeer halen door sensibilisering en door de Hulplijn 1712 te promoten, zodat de kortste weg naar gerichte hulpverlening gegarandeerd is.

Binnen VLOCO staat welzijnsverhoging van de oudere en zijn context voorop. Hierbij wordt voornamelijk krachtgericht gedacht waardoor de nadruk komt te liggen op de mogelijkheden die er zijn. Dit sluit ook aan bij het positief mensbeeld dat VLOCO wil uitdragen en het recht op een menswaardig leven voor iedereen binnen een harmonieuze samenleving.

Het centrum streeft naar een betrokken partnerschap bij beleidsbeslissingen in de Vlaamse Gezondheids- en Welzijnssector met betrekking tot ouderenmis(be)handeling.

Historiek
Missie
Visie
Medewerkers
Opdrachten
Contact