Cognitieve afhankelijkheid

Afhankelijkheid hoeft niet lichamelijk te zijn. Ook de oudere die vlugger iets vergeet of in het beginstadium van dementie komt, moet zich meer en meer gaan verlaten op derden.

Voorbeeld: Het regelen van administratieve zaken of bankzaken laat men over aan familie of buren, waardoor men zelf de controle over deze zaken verliest en men zich potentieel blootstelt aan misbruik.